"Vakliteratuur aftrekbaar"

Ondernemerstips van Administratiekantoor Centiem in Dronten

Vakliteratuur aftrekbaar

De belastingwet stelt dat de kosten van algemene literatuur niet aftrekbaar is, tenzij het gaat om vakliteratuur. Een vage definitie, die daarmee ruimte biedt voor interpretatie.

Algemene literatuur of vakliteratuur

Algemene literatuur is alles wat niet als vakliteratuur kan worden aangemerkt. Als algemene literatuur ook zakelijk kan worden gebruikt ontneemt, dan blijft dat algemene literatuur. Bij vakliteratuur ontbreekt dat algemene karakter. Onder vakliteratuur wordt verstaan literatuur die in een bepaalde beroepsgroep algemeen wordt erkend als voor die groep specifiek van belang zijnde literatuur.

Vakliteratuur moet voldoen aan de volgende criteria:

  • er moet een relatie zijn tussen de literatuur en de werkzaamheden (van beroep en/of bedrijf)
  • de literatuur moet bijdragen aan een behoorlijke vervulling van de werkzaamheden (voor beroep en/of bedrijf)
  • de kosten bedragen niet meer dan gebruikelijk is bij personen in dezelfde situatie (omvangscriterium)
  • de kosten zijn alleen aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan de kosten die andere personen maken, die in dezelfde situatie verkeren, maar een andere functie bekleden (vergelijkingscriterium)

Algemene literatuur als bedrijfskosten aftrekbaar

Een leesmap en dagblad in de wachtkamer van dokter en tandarts of op de stamtafel in de (afhaal) horeca zal door belastingdienst als algemene literatuur worden gezien. Als de leesmap op het bedrijfsadres wordt bezorgd en deze ook in het bedrijf achterblijft kan aannemelijk worden gemaakt dat het om aftrekbare bedrijfskosten gaat. Niet als vakliteratuur, maar meer als verkoopkosten. Vergelijkbaar met het bloemetje of kaarsje op tafel in de horeca. Het zakelijk doel is dan om wachtende klanten iets te lezen aan te bieden.

Journalisten

Kranten en tijdschriften kunnen voor journalisten aftrekbaar zijn, mits zij voldoende aannemelijk maken dat de (algemene) literatuur nodig is voor uitoefening van hun werkzaamheden. Daarbij is met name van belang op welk terrein de journalist zich feitelijk beweegt. Het Financieel Dagblad zal voor een sportjournalist niet aftrekbaar zijn.

Studieboeken

Kosten van studieboeken kunnen aftrekbaar zijn als scholingskosten voor een toekomstig beroep of als studiekosten voor een huidig beroep. Lees meer over aftrekbaarheid van cursussen en workshops.

Btw

Wanneer de literatuur wordt gebruikt voor het bedrijf, dan mag de btw worden teruggevraagd. Mits maar aannemelijk kan worden gemaakt dat literatuur zakelijk wordt gebruikt. En dus als zakelijk kosten aftrekbaar zijn.

Contact

Administratiekantoor Centiem
André Idzinga
De Dieze 34e
8253 PS  Dronten

0321 - 380 070
formulier
www.centiem.nl

Terugbelverzoek achterlaten Vrijblijvende afspraak maken