Cursussen en workshops aftrekbaar

Als ondernemer vind je het belangrijk om jezelf en je collega's te blijven ontwikkelen. Het volgen van cursussen, workshops, trainingen en seminars is noodzakelijk om je vakkennis te vergroten en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in je vakgebied. Je vraagt je dan af of de kosten als aftrekpost mag opvoeren, of je de btw mag aftrekken en of de uren meetellen voor het urencriterium. De fiscus maakt onderscheid tussen studie voor een hobby, studie voor persoonlijke ontwikkeling en studie voor je bedrijf.

 

Studie voor uw bedrijf

Een cursus voor het op peil houden of verbeteren van je vakkennis is een zakelijke aftrekpost. De cursus moet gericht zijn op het uitoefenen van je huidige functie/beroep. De aanwezigheids- en reisuren voor de cursus tellen mee voor het urencriterium. De btw mag je terugvragen, tenzij je vrijgestelde prestatie verricht (dan kun je de btw als kosten aftrekken), en de reis- en verblijfkosten zijn aftrekbaar. Voor de studiekosten en overige kosten zijn aftrekbaar voor 73,5% of met een drempel van 4.500 euro.

 

Alleen als het gaat om een vakcursus of bedrijfsopleiding die gericht is op het verwerven van een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden zijn de kosten volledig aftrekbaar.

 

Studie voor persoonlijke ontwikkeling

Een studie die verder gaat dan nodig is voor je huidige functie/beroep is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. De belastingdienst spreekt dan over scholingskosten, voor een toekomstig beroep of functie.

 

Aftrek van scholingskosten is mogelijk in de aangifte inkomstenbelasting. Voor de aftrekbaarheid geldt een drempel van 250 euro. De uren tellen niet mee voor het urencriterium, de btw is niet apart terug te vorderen en reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar.

 

Studie voor een hobby

Studiekosten voor hobby, liefhebberij of interesse zijn niet aftrekbaar. Wat een hobby is hangt af van je beroep/fucntie.

 

Overzicht aftrekbaarheid

Regel Huidig beroep Toekomstig beroep Hobby
Opleidingskosten aftrekbaar
bedrijfskosten, met drempel
scholingskosten, met drempel
nee
Reis- en verblijfkosten aftrekbaar
bedrijfskosten, met drempel
nee
nee
Btw terug te vorderen
ja
nee (zijn kosten)
nee
Urencriterium
ja
nee
nee