Eten en drinken aftrekbaar

Zakelijk gemaakte kosten voor eten en drinken zijn als bedrijfskosten onder voorwaarden aftrekbaar. Er zijn afzonderlijke regels voor de omzetbelasting (btw) en de inkomstenbelasting. Verder is er een verschil tussen de aftrekbaar als ondernemer en het belastingvrij vergoeden van werkgever aan werknemer. Onderstaande regels zijn van toepassing voor ondernemers.

 

Zakelijk of niet

Kosten met een sterk persoonlijk karakter zijn niet aftrekbaar. Iedereen moet eten en drinken. Daarom zijn dat standaard geen aftrekbare kosten. Zo is regulier eten tijdens werktijd een privé aangelegenheid, dus niet aftrekbaar.

 

Of het om zakelijke kosten gaat is beslissend of de uitgaven van meer dan bijkomend zakelijk belang zijn. Een avondje overwerken op de zaak is zo'n reden.

 

Onder de post voedsel en drank vallen ook zakenlunches en -diners, inclusief fooien. Bij het bepalen of iets een zakelijke lunch is of niet is het dus belangrijk dat aannemelijk kan worden gemaakt dat de lunch in het belang van de onderneming is. Als een ondernemer gaat lunchen met een (potentiële) klant of leverancier dan kan dit vaak als zakelijk worden beschouwd.

 

Onderweg koffie drinken of iets eten is aftrekbaar, mits de reis zakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer doorlopend op reis is en niet gewoon thuis of op kantoor kan eten/drinken en daardoor extra kosten maakt. Overigens kan worden afgevraagd of het niet voordeliger is om zelf een lunchpakketje van huis mee te nemen als u op pad gaat.

 

Aftrekbaarheid

Methode 1

Voor zakelijke kosten van eten en drinken geldt een drempel van 4.500 euro, het meerdere is dan volledig aftrekbaar.

Methode 2

Zakelijk gemaakte kosten voor eten en drinken zijn als bedrijfskosten onder voorwaarden aftrekbaar. Er zijn afzonderlijke regels voor de omzetbelasting (btw) en de inkomstenbelasting. Verder is er een verschil tussen de aftrekbaar als ondernemer en het belastingvrij vergoeden van werkgever aan werknemer. Onderstaande regels zijn van toepassing voor ondernemers.

 

Kosten als deel van de omzet

Volledig aftrekbaar zijn de kosten van eten en drinken voor zover deze producten deel uitmaken van de (directe) omzet, zoals bij een restaurant. Het gaat dan om ondernemingen die direct gericht zijn op het vervaardigen of verhandelen van voedsel en/of dranken. Indien een onderneming bijvoorbeeld vakcursussen voor klanten organiseert en deze aanbiedt voor een prijs waarin ook de lunchkosten zijn begrepen, en daarmee de onderneming (mede) is gericht op het verstrekken van voedsel en drank, zijn de kosten van voedsel en drank volledig aftrekbaar. Of wel, de kosten van voedsel en drank worden tot de omzet worden gerekend als zij voor het genereren van omzet noodzakelijk zijn en alleen dan zijn de kosten volledig aftrekbaar.

 

Omzetbelasting (btw)

Horecagelegenheid of speciaal ingerichte ruimte

Als eten en/of drinken wordt genuttigd in een horecagelegenheid, bijvoorbeeld café, restaurant, snackbar, hotel of pension, dan is de btw niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt als de lunch wordt geserveerd in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, bijvoorbeeld een partytent of afgehuurde ruimte. Overigens, omdat de btw niet kan worden afgetrokken zijn dit 'gewoon' aftrekbare kosten, maar vanzelfsprekend alleen als de kosten een zakelijk karakter hebben.

Op een andere locatie

Als het eten en drinken bij een horecagelegenheid of supermarkt wordt opgehaald en deze op kantoor wordt genuttigd dan mag de btw dus gewoon worden teruggevorderd.

Echter kan er ook voor worden gekozen om 'slecht' 73,5% van de totale kosten ten laste van de winst te brengen (methode 2). Het restant van 26,5% is dan voor eigen rekening, zijnde niet aftrekbaar. Bij de laatste methode geldt geen drempel, waardoor vaak voor deze methode gekozen wordt.