Middeling inkomen

Middeling inkomen is een regeling van de belastingdienst om belastingplichtigen met een wisselend inkomen tegemoet te komen.

 

Bij inkomensmiddeling bereken je het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren. Vervolgens reken je uit wat je op basis van dit gemiddelde in de 3 verschillende jaren aan belasting zou betalen. Als de berekening leidt tot een lager te betalen bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, kun je de teveel betaalde inkomstenbelasting boven het drempelbedrag van 545 euro terug vragen.

 

Je kunt meerdere keren gebruik maken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als je bijvoorbeeld over 2015, 2016 en 2017 middeling hebt toegepast, kun je niet meer over de jaren 2017, 2018 en 2019 belasting middelen. Je zou dan namelijk 2 keer middelen over het jaar 2017. Over 2018, 2019 en 2020 kun je wel weer belasting middelen.

 

Je kan het hele jaar door een verzoek tot middeling insturen. Wel mag je pas een middelingsverzoek indienen als alle belastingaanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Daarnaast moet het verzoek tot middeling binnen 3 jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn bij de Belastingdienst.

 

Gratis berekening voor klanten

Bij (nieuwe) klanten kijken wij standaard naar de mogelijkheden van middeling. Hiervoor hebben wij de definitieve aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen jaren nodig. Het benutten van mogelijkheden van middeling voor toekomstige jaren zit standaard in onze werkzaamheden/tarief.

 

No cure no pay

Wil je ook dat wij de mogelijkheden van inkomensmiddeling bekijken voor de eerdere jaren, dan rekenen wij daar eenmalig 25 euro voor, maar alleen als je een bedrag van meer dan 50 euro terugkrijgt.